Wednesday, September 15, 2010

Aino Järvesoo missiooniga jätkab tema mälestusfond

3.mail 2009. aastal asutati MTÜ Aino Järvesoo Mälestusfond, mille eesmärgiks on jätkata doktor Aino Järvesoo algatusega suurendada kõigi ühiskondlike vahenditega sündivust ning toetada laste kasvamist haritud ja eetilisteks inimesteks.

Aino Järvesoo Mälestusfondi eesmärk on hoida üleval ühiskonna meelsust, et ka rasketel aegadel ei langeks laste tulevik eelarve tegijate esimeseks ohvriks.

Aino Järvesoo on eestlaste mällu jäänud mitme algatusega.
Tema toel sündis siia ilma 156 last, kelle vanematel ta aitas kunstliku viljastamise kulud katta.
Riigilt palus ta aga, et senine lastetoetus 150 kroonilt tõuseks igale lapsele 1000 kroonini kuus. Üheksa aastat peale Aino Järvesoo algatatud kampaaniat “Igale lapsele 1000 krooni kuus” leidub aga otsustajaid, kes võrdlevad lastetoetusi lennukilt külvatava rahaga.

Aino Järvesoo Mälestusfond töötab selle nimel, et Eesti ühiskonnas saavutataks konsensus selles osas, et koolis käivaid lapsi tuleb toita tervisliku koolilõunaga, nende haridus peab olema tasuta ning ükski laps ei tohi jääda koolist kõrvale vaid pere raske rahalise olukorra tõttu.

Aino Järvesoo Mälestusfondi lõid Liis Tappo-Treial (liis.tappo@gmail.com), Euroopa Parlamendi saadik Siiri Oviir ning ajakirjanik Inga Raitar.

Proua Järvesoo pärandas meile oma missiooni, kuid mitte raha. Kogu oma varanduse rakendas Aino Järvesoo juba eluajal Eesti laste, noorte ja perede elujärje parandamiseks. Kui Sina hea sõber leiad, et Aino Järvesoo missioon vajab edasikandmist ja soovid meid selles aidata, siis oleme iga toetusavalduse eest tänulikud.

MTÜ Aino Järvesoo Mälestusfondi arve Nordea Pangas 17002866824.

No comments:

Post a Comment