Sunday, September 19, 2010

Aino Järvesoo 100.


Oma elu viimastel aastatel “igale Eesti lapsele 1000 krooni” nõudmisega tuntuks saanud ja Eesti jätkusuutlikkuse heaks erinevate projektide läbi 20 miljonit krooni annetanud Aino Järvesoo pärandist ja selle ideede kaasaegsest rakendamisest kõneles Euroopa Parlamenid liige Siiri Oviir. Oviir rõhutas oma sõnavõtus Aino Järvesoo klassikaliste pereväärtuste ideid ning tõdes, et paljud Eesti lapsed ei kasva terviklikus peres, kuna praegune riigi sotsiaalpoliitika ei soosi vanemate abiellumist. “Kui vallaslaps saab kaks korda nii suurt lastetoetust kui abielus kasvav laps, siis pole paljud vanemad motiveeritud oma abielu riiklikul tasandil fikseerima ning elu on näidanud – vabast suhtest on lihtsam minema jalutada, kui kooselust, mis allkirjaga kinnitatud.”


Eesti Naistearstide Seltsi president dr Helle Karro kõneles Aino Järvesoo kunstliku viljastamise kampaania tähtsusest läbi naistearsti pilgu. Proua Järvesoo toel nägi ilmavalgust 156 kunstlikult viljastatud last, ent tema tegevuse tähtsus oli pigem läbimurre, mis viis kunstliku viljastamise riiklikul tasandil finantseerimiseni.No comments:

Post a Comment